Word lid

Lid worden?

Ben je enthousiast geworden en overweeg je om lid te worden? Leuk! Je bent altijd van harte welkom om een keer te komen kijken!

Graag willen we je dan uitnodigen om drie keer te komen kijken, waarna je moet beslissen of je lid wordt van Scouting Frankendael. Als je lid wordt van Scouting Frankendael, word je ook automatisch lid van de landelijke vereniging Scouting Nederland.

Contributie

Scouting Frankendael werkt met vrijwilligers. Om de administratie zo beperkt mogelijk te houden is de vereniging in 2014 gestart met het innen van contributie en de bijdrage voor het zomerkamp via een automatische incasso.

De jaarcontributie wordt geïnd in twee termijnen van € 105,-; begin oktober en begin april, middels een automatische incasso. De kosten van het zomerkamp vallen buiten de contributie en worden, na aanmelding, apart geïncasseerd.

Nieuwe leden ontvangen bij hun eerste opkomst een inschrijfformulier. Zij worden verzocht deze z.s.m. in te leveren bij de leiding. De leiding  zorgt ervoor dat de nieuwe scout wordt ingeschreven bij de vereniging en Scouting Nederland. Vervolgens ontvangen de ouders/verzorgers van de nieuwe scout een  zgn. sepa-formulier  waarmee zij Scouting Frankendael toestemming geven contributie en bijdragen voor kamp- en andere activiteiten te innen via een automatische incasso. Deze leveren zij de eerst volgende opkomst bij de groepsleiding in. Voor vragen over contributie en automatisch incasso kunt u contact opnemen met: penningmeester@scoutingfrankendael.nl

Afmelden?

Het komt wel eens voor dat scouting tegelijk valt met bijvoorbeeld voetbaltraining. Stel dat je dan kiest om van scouting af te gaan. Dit vinden wij natuurlijk erg jammer, maar soms is het niet anders. Als je er voor kiest om je lidmaatschap op te zeggen moet je dit aangeven bij onze penningmeester, hij/zij zal je dan uitschrijven.

Let op:  de inning van de contributie wordt pas stopgezet als je je via de mail bij de penningmeester en je leiding hebt afgemeld, mondeling doorgeven bij de leiding is niet voldoende.