Sociale veiligheid

We vinden het binnen Scouting Frankendael belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting Frankendael betekent dat leden zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag, verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet, bijvoorbeeld ten aanzien van zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten, die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode

Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland, die je hier kunt downloaden:

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen, die een functie heeft binnen onze scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring omtrent het Gedrag is één van de maatregelen, die Scouting Frankendael getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilligers overeenkomen met de wensen van onze organisatie, voeren wij niet alleen intakegesprekken, maar hebben we ook conform het Huishoudelijk Reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste drie maanden een proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoud van de functie, de gedragscode, het Huishoudelijk Reglement en allerlei trainingen, die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie.

Vertrouwenspersoon

In aanvulling op bovenstaande maatregelen hebben is er binnen de groep een vertrouwenspersoon aangesteld. De contactgevens staan vermeld op de website. De vertrouwenspersoon is beschikbaar voor zowel jeugdleden, ouders én vrijwilligers.